1
ฝากขายบ้าน รับจํานองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ผู้รับจำนำ มีสิทธิเรียกเงินที่จำนำนั้นเป็นของตนได้ข้อแรก เป็นข้อที่ผู้จำนองทุกคนต้องรู้เเละปฏิบัติตามให้ดี เพราะเหตุว่าไม่ต้องการนั้นทรัพย์สินที่ตนนำไปจำนองกับผู้รับจำนำไว้บางทีอาจหลุดไปได้ ถ้าเกิดเข้าข้อแม้ดังนี้นะครับ1.1 ลูกหนี้ (ผู้จำนอง) ขาดส่งดอกเบี้ยมาเเล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี1.2 ผู้จำนองไม่ได้แสดงให้เป็นที่น่าพออกพอใจแก่ศา

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.