1
Răng cấm (hay nói một cách khác là răng 6) là răng mọc ở đầu cuối trong quá trình mọc răng sữa, nhưng lại đóng vai trò là răng lâu dài & sở hữu vai trò tiến hành chức năng ăn nhai chính gần như toàn cục lực ăn nhai của trẻ sẽ dồn vào răng này.răng c

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.