1
miệng có mùi hôi là bệnh lý chạm chán nên ở khá nhiều người, đây là bệnh mà khiến cho nhiều bệnh gặp mặt ít nhiều gian truân. Bởi mùi hôi phát ra lúc thì thầm, lúc hô hấp khiến cho người bệnh mất tự tin trước đám đông, mọi cá nhân xung quan

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.