Theo ngay sau đó là Dicamon, ứng dụng hỗ trợ học tập các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa từ lớp 6 đến lớp 12. Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm bằng camera. Chỉ cần bật camera điện thoại và chụp câu hỏi bạn đang thắc mắc, ngay lập tức hệ thống sẽ trả về lời giải đáp và 10 bài tập tương tự.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.