Tuy nhiên, với xu hướng chuyển đổi sang nền tảng lưu trữ đám mây (Cloud). Nhà điều hành BlueStack đã quyết định ra mắt BlueStacks X, một dịch vụ Cloud Gaming hỗ trợ chơi game mobile theo kiểu mới có thể hoạt động đa nền tảng (Windows, macOS, Linux, iOS, Android và thậm chí là cả Discord).


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.