1
Aleksandra Trzecińska ul. Łukowska 30/26 04-133 Warszawa, Praga Południe tel. 606 687 635 email: aleksandra.trzecinska@gmail.com Tłumaczę z języka polskiego na