Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat uw website correct wordt onderhouden. Algemene updates, zowel een (grotere) WordPress-vervanging en -update (s) en plug-ins, zorg ervoor dat de beveiliging van uw website optimaal blijft. Hackers en / of spammers hebben bijvoorbeeld geen kans. Het is ook essentieel om herhaaldelijk een back-up te maken van al uw recordgegevens.
Vert

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.