hơi thở có mùi là bệnh lý gặp mặt cần ở không ít người, trên đây là bệnh mà khiến cho nhiều bệnh chạm mặt không ít gian truân. Bởi mùi hôi phát ra lúc rỉ tai, lúc thở khiến bệnh nhân mất mạnh mẽ và tự tin trước đám đông, mỗi cá nhân bao quan

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.